November 29, 1998

"... kaming lahat ay masaya sa piling ng Ama. Ginagamit namin ang aming talento tulad ng pagsusulat, pagsasadula at pag-awit na nagmumula sa kanya, nagpugay kami sa mga natatangap naming biyaya at sa mga panahon ng oras ng aming paglibang. (Ang mga larawan na inyo pong matutunghayan ay mga iba pa namin pinagkakaabalahan maliban pa ho sa paggsisilbi tuwing misa. Kami din ay katulad ng marami nagkakaroon ng pagtitipon kapag Pasko, Investiture at iba pa.) "

Recollection of Candidates, November 21, 1998
Recollection, February 20, 1999

more photos...