"... kami ay maglilingkod sa Panginoon."

"Pagtatalaga ng Lingkod Sa Altar 1990"        
"Pagtatalaga ng Lingkod Sa Altar 1998"
November 28, 1998  
"... kami ay inyong tagasunod Panginoon, gamitin at gabayan nyo po kami."